16

Carles

Lives in: Sant Andreu de la Barca, Catalunya, ES
Using: PIXIE-1 , SPARK-16 ,
Growing: English Ivy, Euonymus

Growing

Euonymus
Euonymus
Euonymus
Euonymus
English Ivy
Hedera helix
English Ivy
Hedera helix
Sweet Cherry
Prunus avium
Sweet Cherry
Prunus avium
Spineless Yucca
Yucca gigantea
Spineless Yucca
Yucca gigantea